Ogólne Warunki Sprzedaży

WARUNKI KORZYSTANIA

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest zarządzana przez Femlybeauty. Na całej stronie terminy "my," "nasz," i "nam" odnoszą się do Femlybeauty. Ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, są oferowane przez Femlybeauty pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady, polityki i uwagi tutaj wymienione.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, korzystasz z naszego "Serwisu" i akceptujesz, że jesteś związany następującymi warunkami ("Warunki serwisu," "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami i politykami tutaj cytowanymi i/lub dostępnymi poprzez hiperłącze. Te Warunki serwisu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym, ale nie tylko, użytkowników będących przeglądającymi, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać te Warunki serwisu przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, akceptujesz, że jesteś związany tymi Warunkami serwisu. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady tego porozumienia, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z usług. Jeśli te Warunki serwisu są uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również będą podlegać Warunkom serwisu. Możesz przeglądać najnowszą wersję Warunków serwisu w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków serwisu poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Zapewniają nam oni internetową platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług Tobie.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując te Warunki serwisu, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, albo że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na pozwolenie swoim nieletnim podopiecznym na korzystanie z tej strony.

Nie możesz używać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani w ramach korzystania z Serwisu naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).

Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie dowolnego z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Twoich usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym czasie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Serwisu, korzystania z Serwisu ani dostępu do Serwisu ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, przez którą świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w tym porozumieniu są zamieszczone tylko dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne ani aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach ogólnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z definicji, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania treści tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia ani zaprzestania świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakiegokolwiek koloru na monitorze Twojego komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w zależności od przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnych produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelka oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH FAKTUROWANIA I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione przez osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Te ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które używają tego samego adresu do fakturowania i/lub wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmian lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą za pośrednictwem podanego przy składaniu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które, według naszego wyłącznego uznania, wydają się być składane przez dealerów lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery kart kredytowych i daty ich ważności, abyśmy mogli realizować transakcje i kontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi firm trzecich, których nie monitorujemy ani nie kontrolujemy.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak są" i "tak jak są dostępne", bez jakichkolwiek gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiejkolwiek aprobaty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z użyciem opcjonalnych narzędzi firm trzecich.

Korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony internetowej odbywa się w całości na własne ryzyko i według własnego uznania. Twoją odpowiedzialnością jest zapoznanie się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednie firmy trzecie, i zaakceptowanie tych warunków.

W przyszłości możemy oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wprowadzenie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym warunkom użytkowania.

ARTYKUŁ 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od firm trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do witryn internetowych firm trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania ani oceniania treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe firm trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi firm trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami firm trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami firm trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów firm trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do firmy trzeciej.

ARTYKUŁ 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone zgłoszenia (np. jako część konkursu) lub jeśli przesyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), przyznajesz nam prawo do edytowania, kopiowania, publikowania, dystrybucji, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolny sposób wszelkich przesłanych Komentarzy. Nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności Komentarzy; (2) do wypłacenia wynagrodzenia za Komentarze; ani (3) do odpowiedzi na Komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zagrażające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób nieakceptowalne lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze warunki użytkowania.

Zgadzasz się, że Twoje Komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobistych lub innych praw własności. Zgadzasz się również, że Twoje Komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych, niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego, niż jesteś, ani wprowadzać nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia Komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie Komentarze, które publikujesz oraz za ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Komentarze publikowane przez Ciebie lub strony trzecie.

ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszego sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub w serwisie mogą wystąpić informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany, aktualizacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są nieścisłe, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia (nawet po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, poprawiania ani wyjaśniania informacji w serwisie ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadne określone aktualizacje ani odświeżenia stosowane w serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinny być interpretowane jako wskazanie, że wszystkie informacje w serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 12 - ZABRONIONE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w warunkach użytkowania, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści: (a) w celach nielegalnych; (b) w celu zachęcania do jakichkolwiek nielegalnych działań stron trzecich lub uczestnictwa w nich; (c) w celu naruszania przepisów prawa, regulacji, zasad lub ustaw lokalnych, międzynarodowych, federalnych, stanowych, prowincjonalnych lub krajowych; (d) w celu naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw stron trzecich; (e) w celu nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu dostarczania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, które może wpływać na funkcjonalność lub działanie usługi, jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu wysyłania spamu, phishingu, przechwytywania nazw domen, wyłudzania informacji, przeszukiwania, przeglądania lub skanowania sieci; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych użyć.

ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie zapewniamy ani nie oświadczamy w żaden sposób, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub niezawodne.

Zgadzasz się, że możemy okazjonalnie wycofać lub anulować usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa, jak również wszystkie produkty i usługi dostarczane za jej pośrednictwem, są dostarczane "tak jak są" i "w miarę dostępności" do Twojego użytku, bez jakiejkolwiek gwarancji, zapewnienia lub warunku, wyrażonego lub dorozumianego. Obejmuje to wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności, o ile nie określono inaczej.

Femlybeauty, nasi dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, współpracownicy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie mogą być w żaden sposób odpowiedzialni za urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody, w tym, ale nie wyłącznie, utratę zysków, dochodów, oszczędności lub danych, koszty zastąpienia lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności bezwzględnej lub w inny sposób, wynikające z Twojego korzystania z usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu związanego, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z Twoim korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiejkolwiek utraty lub szkody wynikającej z korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesyłanej lub udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano Cię o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Femlybeauty oraz naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, współpracowników, licencjodawców, usługodawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłaszanymi przez strony trzecie z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków użytkowania lub dokumentów w nich zawartych, lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa lub praw stron trzecich.

ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych warunków, co nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 - WYPOWIEDZENIE

Zobowiązania i odpowiedzialności stron poniesione przed datą wypowiedzenia przetrwają wypowiedzenie niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny internetowej. Jeśli według naszego wyłącznego uznania naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia wypowiedzenia włącznie i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części).

ARTYKUŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub przepisy operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w odniesieniu do usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wcześniejsze wersje warunków użytkowania).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci usługi, będą interpretowane zgodnie z prawem [wstaw odpowiednią jurysdykcję], niezależnie od zasad dotyczących konfliktu praw.

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Możesz w każdej chwili zobaczyć najnowszą wersję warunków użytkowania na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania jakiejkolwiek części tych warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej i usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w tych warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania dotyczące warunków użytkowania prosimy kierować na adres support@femlybeauty.com